http://www.trinamiek.nl/images/site/logoIjssel.png
 
 
Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein,Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, of Openbare signatuur. Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.
 
De Stichting heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt.
 
College van Bestuur:
R.C. (René) van Harten MME (vz)
Th. (Theo) Klinkien
 
Het College van Bestuur werkt nauw samen met de directeuren van de scholen, verenigd in het directieberaad, aan de kwaliteit van het onderwijs.
De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Raad van Toezicht:
R. Windhouwer (voorzitter)
Mw. S. van Gorsel
Mw. M. Vanderkaa
Mw D. Mooij
F. Seller
H. Wieleman
A. van den Broek
 
Mevrouw S.(Sandra) Jansen en mevrouw T. (Tanja) Janszen vormen het bestuurssecretariaat.
 

Het adres van de Stichting is:
 
Stichting Trinamiek
Postbus 377
3400 AJ IJsselstein
T   030-6868444
E   astrid.bakker@trinamiek.nl / tanja.janszen@trinamiek.nl
W trinamiek.nl
 
Bezoekadres:
Boerhaaveweg 39
3401 MN IJsselstein