RK Basisschool St. Victor


                

In de groepen 1 en 2 werken we met de werkmap fonemisch bewustzijn. Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Omdat fonemisch bewustzijn zich niet vanzelf ontwikkelt, is het belangrijk dat leerkrachten van groep 1 en 2 veel activiteiten doen met letters en klanken. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3. 

Naast het werken aan fonemisch bewustzijn is het werken aan de woordenschat en begrijpend luisteren een dagelijks onderdeel van onze praktijk. Voorlezen is leuk én belangrijk voor jonge kinderen. Ze genieten van het luisteren naar teksten. Ondertussen doen ze ook meer kennis op van de wereld, vergroten ze hun woordenschat en verbeteren hun taalgebruik. Zo leggen ze alvast een goede basis voor later, als ze zelf teksten leren lezen. De ontwikkeling van het leesbegrip start dus met het begrijpend luisteren.

Vanuit de Klankkast bieden we extra oefeningen aan die de leerkrachten en de leerlingen samen doen in de kleine of de grote kring. De werkmappen fonemisch bewustzijn, woordenschat en begrijpend luisteren vormen samen met de activiteiten vanuit de Klankkast een rijk aanbod voor de kleuters. 

 

In groep 3 gaan alle kinderen stapsgewijs leren lezen. Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 gebruiken we de nieuwe methode 'Veilig leren lezen' (Kim-versie). Onze technisch leesmethodes voor de hogere groepen zijn 'Estafette' (groep 4 t/m 6) en 'Timboektoe' (groep 7 en 8). Voor het begrijpend en studerend lezen gebruiken we in groep 4 t/m 8 de methode 'Nieuwsbegrip' (en Nieuwsbegrip XL). Deze methode besteedt aandacht aan voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, voordrachtslezen en het bevorderen van het leesplezier.

Onze leerlingen maken gebruik van de bibliotheek in ons gebouw. Dit is tevens de algemene bibliotheek voor de inwoners van Benschop. Daarnaast onderhouden we onze eigen schoolbibliotheek. Binnen onze eigen schoolbibliotheek kunnen we inspelen op de interesses van de leerlingen. Vanuit inspraak, interesse en een passend aanbod willen we het leesplezier van al onze leerlingen verhogen.

Onze taal/leesspecialist is Lieke van Amerongen. Vanuit haar specialisatie zorgt zij voor het leesbeleid op school, het contact met de bibliotheek en de gemeente Lopik inzake leesbevordering en de begeleiding van leerlingen, leerkrachten en ouders inzake dyslexie. Daarnaast maakt zij twee keer per jaar trendanalyses van de resultaten op school- en groepsniveau. Door middel van de trendanalyses weten leerkrachten hoe individuele leerlingen, de gehele groep en de school ervoor staat op het gebied van lezen/ begrijpend lezen. In het beleidsplan worden eventuele interventies vastgelegd voor het nieuwe schooljaar.

In groep 3 wordt in de methode 'veilig leren lezen' aandacht besteedt aan taal en spelling. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen taal en spelling uit de methode 'Taalactief'. Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de woordenschat. Per schooljaar 2016-2017 werken wij met een nieuwe methode voor taal en spelling: 'Taal actief 4'. In het schooljaar 2015-2016 hebben we het vakgebied spelling gekoppeld aan 'doordacht lesgeven'. In het schooljaar 2017-2018 hebben we het vakgebied begrijpend lezen aan 'doordacht lesgeven' gekoppeld.


 

Om goed en netjes letters op papier te kunnen zetten is veel oefening nodig. In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode 'Pennenstreken'. De kinderen schrijven in groep 3 met potlood en vanaf groep 4 met een vulpen die ze van school krijgen. Indien deze vulpen door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, verstrekken wij een nieuwe vulpen en berekenen de kosten door aan de ouders/verzorgers (€ 4,00). Kinderen kunnen een nieuwe vulpen kopen bij juf Daniëlle Schep.