Rekenen is één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren. Onderzoek toont aan dat met een vroege aanpak, rekenproblemen te voorkomen zijn.

In de kleutergroepen werken we met de werkmap Gecijferd bewustzijn en met de methodiek 'Met sprongen vooruit'.  De kleuters ontvangen lessen en activiteiten die te maken hebben met één van de vier rekendomeinen: getalbegrip, meten en meetkunde, verhoudingen en verbanden. Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen, getalbegrip, meten en meetkunde, dragen we bij aan een goede rekenstart. 
 

Vanaf groep 3 maken we gebruik van de nieuwste methode 'Wereld in getallen'. Dit is een realistische reken- en wiskundemethode waarin een evenwichtige afwisseling is van leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken. In de methode wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen zodat het mogelijk is onderwijs op maat te geven.

Het beleid rondom rekenen is vastgelegd in het rekenbeleidsplan. Twee keer per jaar bespreken we de trendanalyses op het gebied van rekenen in het team. Door middel van de trendanalyses weten leerkrachten hoe individuele leerlingen, de gehele groep en de school ervoor staat op het gebied van rekenen. In het rekenbeleidsplan worden eventuele interventies vastgelegd voor het nieuwe schooljaar.