Talentontwikkeling/ begaafdheid
 
Onze prioriteit is passend onderwijs bieden aan elke leerling. Voor talentvolle leerlingen betekent dit: focussen op aanpassingen van de lesstof in de eigen klas.

We compacten en verrijken voor hen de lesstof. Daardoor maken zij grotere leerstappen en worden ze uitgedaagd tot leren. Deze manier van werken vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht voor de klas. Kennis over de eigen onderwijsbehoefte van deze leerlingen, over de hoeveelheid leerstof die veilig geschrapt kan worden en over welke lesmaterialen aangeboden kunnen worden ter verrijking. 

Op onze school ondersteunen de talentcoaches Bianca van Rooijen en Linda van Dijk het team en de ouders hierin. Stichting Trinamiek heeft, naast talentcoaches op iedere school,  ook een bovenschools talentcoach. Marije Hogervorst stuurt alle talentcoaches aan en kan extra expertise inbrengen en scholen ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van talentontwikkeling en begaafdheid. 

In de groepen 1 t/m 4 kan de lesstof verrijkt worden met de materialen uit de Talentlijn. 
Talentenlijn 1 t/m 4 compleet