Basisschool St. Victor bestaat sinds 1912 en is een open katholieke school. Vanuit het katholieke geloof kijken we naar de wereld om ons heen. Iedere week krijgen de leerlingen op meerdere momenten les in levens- beschouwelijke vorming vanuit de methode 'Trefwoord'. Deze methode vormt, naast de katholieke geloofstraditie, het uitgangspunt van ons onderwijs.

In de klassen is er aandacht voor het nieuws om ons heen en het nieuws uit de wereld. Er worden voorbereidingen getroffen om dieper op onderwerpen uit de vieringen in te kunnen gaan. De vieringen hebben betekenis voor de leerlingen en leert onze leerlingen om vanuit meerdere perspectieven te kijken. Een eigenschap die belangrijk is tijdens het opgroeien in de huidige maatschappij. We verwachten van onze leerlingen en ouders een open houding.

Alle kinderen zijn daarom bij alle vieringen aanwezig als onderdeel van ons onderwijs. Ouders zijn daarbij een belangrijke en stimulerende factor om samen te kunnen beleven.