RK Basisschool St. Victor

De methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zijn: Meander, Brandaan en Naut. Meander laat kinderen zien dat aardrijkskunde overal in ons alledaagse leven is. Brandaan legt verbanden tussen heden en verleden, zodat geschiedenis betekenis krijgt. Naut leert kinderen de wereld zien, ervaren en onderzoeken op het gebied van natuur en techniek. De methodes zijn verwant aan elkaar. Er wordt gewerkt met spannende verhalen en veel beeldmateriaal.