RK Basisschool St. Victor
Medezeggenschapsraad
Namens de ouders hebben zitting:
Sandra Zwambag (tot december 2019)
Janneke Friedrichs
Carolien van Slijpe
 
Namens het team hebben zitting:

Suzanna Vonk
Bianca van Rooijen-Stroes

GMR
 Sinds januari 2003 is onze school ook onderdeel van de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) van de Stichting Trinamiek . Hierin hebben twee mensen zitting, te weten een ouder en een teamlid. Het verschil met de M.R. is dat bij de G.M.R. meer beleidsmatige zaken, die gelden voor de scholen van de stichting, besproken worden en/of van instemming of advies worden voorzien. Voor meer informatie over de Stichting
Trinamiek, klik hier!